54. Анестетици – история и приложение

Кратка история на анестетиците

анестетици

Анестетиците всъщност се използват от безброй години. Първата записана употреба на анестетици наистина е била в „праисторическата“ епоха, период от човешката история, предхождащ съставения текст.

Ранни употреби на билкови анестетици

В праисторическата епоха анестетиците са били органични по природа. Известно е, че опиумните макове са били събирани още през 4200 г. пр. н. е. и тези растения са били отглеждани първоначално в Шумерската империя. Първите регистрирани употреби на анестетици, съдържащи опиумни препарати, са били през 1500 г. пр. н. е., а до 1100 г. пр. н. е. цивилизациите в Кипър и други области са отглеждали и събирали растенията.

Опиумните макове са въведени в Индия и Китай съответно през 330 г. пр. н. е. и 600 до 1200 г. РЕКЛАМА. През тази епоха в Китай са били използвани и други видове органични анестетици. Известно е, че през втори век китайският лекар Хуа Туо действително е използвал анестетик, произхождащ от канабис, за да извърши хирургично лечение на стомаха.

В Европа, Азия и Северна и Южна Америка, няколко други вида растения Solanum са били използвани като анестетици, включително мандрагора, кокошка белена и множество видове Datura. Всеки от тях съдържа мощен тропанов алкалоид. В класическата гръцка и римска епоха популярни фигури като Хипократ и Плиний Стари отбелязват използването на растения, съдържащи опиум и соланум. В Северна и Южна Америка листата на растението кока (от което се извлича кокаинът) са били често използван анестетик. Това е било използвано от шаманите на инките, които дъвчели листа от кока и след това изплювали листата в наранявания, за да прилагат местна упойка.

Билкови анестетици от този тип са били широко използвани в продължение на много векове; въпреки това те не бяха без недостатъци. Един от основните проблеми при употребата на естествени анестетици беше в прилагането на най-добрата доза – твърде малко не би имало ефект, а твърде много обикновено убиваше пациента.

През 1804 г. немски фармацевт на име Фридрих Вилхелм извлича морфин от опиумния мак и назовава веществото „морфий“ за гръцкия бог на съня и сънищата. Морфинът обаче не се използва широко в продължение на почти петдесет години. През 1853 г. е разработена хиподермичната игла и благодарение на този съвсем нов подход на приложение употребата на морфин се е увеличила значително. Тогава морфинът се използва широко като анестетик.

анестетици

През 1874 г. е създадено производно на морфина, наречено диацетилморфин – обикновено известно като хероин. Близо два пъти по-мощен от морфина, хероинът е пуснат на пазара за кратко време от Bayer, започвайки през 1898 г.

Оралните и инхалаторните анестетици са били използвани традиционно от мюсюлманските анестезиолози и използването на тези препарати е било добре известно в Ислямската империя. Извършени са много стотици операции, при които са използвани гъби, напоени с наркотични препарати, поставени върху лицето на конкретния опериран.

В западния свят напредъкът на инхалаторните анестетици, в допълнение към използването на стерилни хирургични техники, разработени от Джоузеф Листър, беше сред основните ключове за извършване на успешна операция през 19 век.

През 19 век както CO2, така и азотният оксид са били използвани в експериментални операции. Въпреки че използването на въглероден диоксид като анестетик никога не е ставало популярно, смехотворният газ в действителност се оказва изключително често използван.

Анестетичните свойства на азотния оксид са забелязани за първи път от Хъмфри Дейви, британски химик, в статия, публикувана през 1800 г. Въпреки това, едва няколко години по-късно през 1840 г. азотният оксид започва да се използва по-широко. Сред първите успешни употреби на газа за безболезнено изваждане на зъби е извършено от американския дентален специалист Уилям Томас Грийн Мортън през 1846 г.

През същото десетилетие инхалаторна упойка, наречена диетилов етер, също се използва за екстракция на зъб. Диетиловият етер първоначално е произведен от немския лекар Валериус Кордус през 1540 г.; обаче едва през 40-те години на 18-ти век е направено първото публично представяне на използването на етер. Десетилетие по-рано, през 1830-те, хлороформът също е установен. Това стана по-популярно във Великобритания, но заплахите от етера и хлороформа бяха добре забелязани.

Съвременни анестетици

Съвременните анестетици са два вида: общи и регионални. Общите анестетици, от друга страна, са по-сравними по природа с азотния оксид в техниката им на транспортиране и в действителност този инхалаторен анестетик все още се използва.

Първите регистрирани употреби на анестетици, включително препарати от опиум, са били през 1500 г. пр. н. е., а до 1100 г. пр. н. е. цивилизациите в Кипър и други места са отглеждали и събирали растенията.

В Европа, Азия и Северна и Южна Америка, няколко други вида растения Solanum са били използвани като анестетици, включително мандрагора, обикновена белена и няколко вида Datura. Тогава морфинът често се използва като анестетик.

Съвременните анестетици са два вида: местни и основни анестетици. Общите анестетици, от друга страна, са по-сходни по природа с азотния оксид в техниката си на доставяне и всъщност този инхалаторен анестетик все още се използва.

Анестезия: Навигиране в дълбините на съзнанието

Анестезията стои като крайъгълен камък в областта на медицината, притежавайки силата да спира временно съзнанието и усещанията по време на медицински процедури. Тази забележителна медицинска интервенция е еволюирала в продължение на векове, трансформирайки пейзажа на хирургията и медицинските интервенции. В това цялостно изследване ние навлизаме в различните аспекти на анестезията, от нейните механизми на действие до съвременните постижения, осигурявайки нюансирано разбиране на нейната решаваща роля в съвременното здравеопазване.

Механизми на действие:

Анестезията действа чрез сложни механизми, които въздействат върху централната нервна система, предизвиквайки обратима загуба на усещане и съзнание. Като цяло категоризиран на обща, регионална и локална анестезия, всеки метод е насочен към специфични невронни пътища, за да постигне желаните ефекти.

Обща анестезия:
Общата анестезия потапя пациентите в дълбоко състояние на безсъзнание, което ги кара да не обръщат внимание на болката и сетивните стимули. Доставчиците на анестезия обикновено прилагат комбинация от интравенозни лекарства и инхалаторни анестетици, за да предизвикат и поддържат това състояние. Тези агенти действат върху невротрансмитерни системи, главно гама-аминомаслена киселина (GABA) и N-метил-D-аспартат (NMDA) рецептори, за да организират деликатния баланс между седация, аналгезия и мускулна релаксация.

Регионална анестезия:
Регионалната анестезия включва обезболяване на определен участък от тялото, което позволява извършването на хирургични процедури без засягане на съзнанието. Техники като епидурална и спинална анестезия са насочени към нервните клъстери, прекъсвайки предаването на сигнали за болка от определени области. Блоковете на периферните нерви предлагат локализирана анестезия за крайниците, подобрявайки управлението на следоперативната болка.

Местна анестезия:
Локалната анестезия включва прилагане на анестетични агенти директно в локализирана област, блокиране на нервните сигнали и изтръпване на региона. Този метод обикновено се използва за леки хирургични процедури, стоматологична работа и дерматологични интервенции. Локалните анестетици, обикновено под формата на инжекции или локални приложения, осигуряват прецизно и ограничено сензорно блокиране.

Напредък в анестетичните агенти:

Пейзажът на анестезията продължава да се развива с непрекъснати изследвания и технологични иновации. Търсенето на по-безопасни и по-ефикасни анестетици доведе до разработването на нови лекарства и методи за доставяне.

Пълна интравенозна анестезия (TIVA):
TIVA представлява преминаване към интравенозно приложение на анестетици, свеждайки до минимум употребата на инхалаторни агенти. Този подход предлага по-голям контрол върху доставянето на лекарства, намалявайки риска от нежелани ефекти, свързани с инхалаторната анестезия. Пропофол и други интравенозни агенти играят централна роля в TIVA, осигурявайки по-плавно излизане от анестезията.

Подобрено възстановяване след операция (ERAS):
Анестезията е неразделна част от протоколите ERAS, мултимодален подход за периоперативна грижа, насочен към ускоряване на следоперативното възстановяване. Чрез използване на целенасочено управление на болката, минимално инвазивни техники и оптимизирано управление на течности, ERAS намалява общата продължителност на болничния престой и подобрява резултатите за пациентите.

Предизвикателства и бъдещи насоки:

Въпреки широкия си успех, анестезията не е лишена от предизвикателства. Въпроси като индивидуалната променливост в отговора на лекарството, феномените на възникване и потенциала за неблагоприятни ефекти изискват непрекъснати изследвания и иновации.

Бъдещите насоки в изследванията на анестезията включват персонализирани медицински подходи за адаптиране на режими на анестезия въз основа на индивидуалните характеристики на пациента. Интегрирането на изкуствен интелект и усъвършенствани технологии за наблюдение е обещаващо за оптимизиране на прилагането на анестезия и повишаване на безопасността на пациентите.

Заключение:

Анестезията, медицинско чудо, което революционизира пейзажа на хирургията, продължава да завладява медицинската общност със своите сложни механизми и развиващи се техники. От дълбините на безсъзнанието до авангарда на медицинския прогрес, анестезията остава незаменим инструмент за осигуряване на безопасни и ефективни здравни интервенции. Докато се ориентираме в сложността на съзнанието, текущите изследвания и технологичният напредък несъмнено ще оформят бъдещето на анестезията, гарантирайки продължаващата й роля като крайъгълен камък в съвременната медицина.

Анестезията в България: Историческа одисея и съвременен пейзаж“

Въведение:

Еволюцията на анестезията в България е доказателство за пресечната точка на медицинския прогрес и богатия културен и исторически гоблен на страната. От първите дни на етера и хлороформа до най-модерните техники, използвани в съвременните хирургични зали, тази статия изследва историята и текущата употреба на анестезията в България.

Ранните години:

Корените на анестезията в България могат да бъдат проследени в края на 19 век, когато етерът и хлороформът се появяват за първи път в страната. Приемането на тези средства бележи основна промяна в хирургичните практики, осигурявайки на пациентите облекчение от агониите на операцията. Пионерските усилия на българските лекари и усвояването на западното медицинско знание изиграха решаваща роля за популяризирането и усъвършенстването на използването на анестезията през тази епоха.

Световни войни и напредък в анестезията:

Бурните периоди на световните войни носят както предизвикателства, така и възможности за практикуването на анестезия в България. Недостигът на медицински ресурси по време на война предизвика иновации в доставянето и наблюдението на анестезия. Етерът отстъпи място на по-модерните инхалационни агенти и техниките за локална анестезия отбелязаха повишено използване. Военните години катализират развитието на анестезията като специализирана медицинска област в България, с акцент върху обучението и образованието.

Съветско влияние и стандартизация:

В периода след Втората световна война България попада под съветско влияние, което оказва влияние върху различни аспекти на здравната система на страната, включително анестезията. Стандартизирането на протоколите за анестезия и въвеждането на по-нови лекарства и техники станаха по-изразени. Български анестезиолози участваха активно в международни конференции и сътрудничества, допринасяйки за глобалния обмен на знания в областта.

Социалистически период и технологични надстройки:

Социалистическият период в България беше свидетел на разширяване на инфраструктурата на здравеопазването, включително подобрения в технологиите за анестезия и обучение. Широкото приемане на по-нови инхалационни анестетици, интравенозни агенти и сложно оборудване за наблюдение стана неразделна част от практиката. Отделенията по анестезия се размножиха в болниците в цялата страна, консолидирайки ролята на анестезиолозите в периоперативните грижи.

Преход към демокрация и предизвикателства:

Преходът към демокрация в началото на 90-те години на миналия век доведе до значителни промени в българската здравна система, засягащи практиката на анестезия. Икономическите предизвикателства, съчетани с необходимостта от модернизация, представляват пречки за безпроблемното предоставяне на анестезиологични услуги. Въпреки това устойчивостта на медицинската общност, съчетана с международното сътрудничество, изигра жизненоважна роля за преодоляването на тези пречки.

Съвременен пейзаж:

В днешно време анестезията в България стои в челните редици на медицинските иновации. Усъвършенствани техники като пълна интравенозна анестезия (TIVA), регионална анестезия с ултразвук и протоколи за подобрено възстановяване след операция (ERAS) станаха неразделна част от периоперативните грижи. Акцентът върху продължаващото медицинско обучение гарантира, че българските анестезиолози са в крак с най-новите постижения в областта.

Предизвикателства и бъдещи насоки:

Докато анестезията в България е извървяла дълъг път, предизвикателствата продължават да съществуват. Въпроси като разпределението на ресурсите, различията в достъпа до здравеопазване и необходимостта от допълнителни изследвания остават на дневен ред. Интегрирането на технологиите, персонализираните медицински подходи и фокусът върху безопасността на пациентите се предвиждат като ключови елементи при оформянето на бъдещето на анестезията в България.

Заключение:

Историята и използването на анестезията в България отразяват пътуването на устойчивост, адаптация и растеж. От първите дни на ether до съвременната ера на напреднали техники, българските анестезиолози играят решаваща роля в осигуряването на комфорта и безопасността на пациентите, подложени на хирургични процедури. Тъй като областта продължава да се развива, стремежът към високи постижения и стремежът към знания несъмнено ще оформят следващата глава в историята на анестезията в България.

One thought on “54. Анестетици – история и приложение

  1. Pingback: 55. Тестове за наркотици за марихуана | Hempven CBD Bulgaria

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *